logo

Fundacja Fanari

Nasza Fundacja powstała w 2018 r.

W naszych codziennych działaniach kierujemy się słowami Barbary Bush: „Każdy ma coś, co może dać innym”.

Celami działalności Fundacji są:

  1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  4. Działalność charytatywno-opiekuńcza.
  5. Dobroczynność.
  6. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
  7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  8. Szkolnictwo.
  9. Szpitalnictwo i praktyka lekarska.
  10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Aktualności

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo

Plenerowa komfortka w pełni wyposażona do wypożyczenia w Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 przy ul. Święty Michał 100,

Świadczymy odpłatne usługi opiekuńcze w domu podopiecznego. Naszym celem jest niesienie pomocy seniorom, poprzez stworzenie im przyjaznych

Fundacja „FANARI” realizuje swoje cele statutowe