Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów

edycja 2019

Od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. Fundacja realizowała projekt “Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów”. Zakres projektu obejmował ułatwienie seniorom dostępu do bezpłatnego zabiegu kosmetycznego polegającego na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp u osób spełniających kryterium wieku i sytuacji życiowej.

 1. W ramach projektu wykonywany był wyłącznie zabieg kosmetyczny polegający na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp u osób spełniających kryterium wieku i sytuacji życiowej.
 2. Ww. zabieg był całkowicie bezpłatny.
 3. Z projektu mogły korzystać osoby, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, spełniają kryterium wieku i są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują.
 4. Senior miał możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi nie częściej niż co dwa miesiące w okresie realizacji projektu.
 5. Zgłoszenia potrzeby usługi mógł dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia;
 6. Usługi były odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) po 8 godzin dziennie w godz. 10.00-18.00.
 7. Zgłoszenie i odwołania usług odbywały się bezpośrednio u podologa i /lub koordynatora usług.
 8. Osoba zgłaszająca przekazywała imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres.
 9. Okres oczekiwania na realizację usługi był uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.
 10. Ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmował podolog/kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora.
 11. W sytuacji braku możliwości zrealizowania usługi organizator zastrzegał sobie prawo do odmowy jej wykonania.
 12. Osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymywały również na odpowiednim formularzu informacje/zalecenia dotyczące poprawy stanu paznokci, również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi.

Projekt był realizowany we współpracy z Miastem Poznań. OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM