Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24h

edycja 2019

W 2019 r. kontynuowano projekt “Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej – 24h “. Celem projektu była realizacja działań o charakterze profilaktycznym i zdrowotnym w formie prowadzenia Punktu Profilaktyki Intymnej, dostępnego codziennie przez 24 godziny.

Rezultatem projektu było:

✓ zwiększenie wśród beneficjentów wiedzy w zakresie seksualności i antykoncepcji, poprzez konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej

✓ zwiększenie wśród beneficjentów wiedzy w zakresie chorób ginekologicznych, a także chorób infekcyjnych przenoszonych drogą płciową oraz sposobów zapobiegania i/lub leczenia, poprzez konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, poprzez konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, – zwiększenie dostępności do antykoncepcji, poprzez konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej, poprzez 24 godzinną dostępność PPI

✓ zwiększenie dostępności do leczenia chorób ginekologicznych i chorób infekcyjnych przenoszonych drogą płciową, poprzez 24 godzinną dostępność PPI .

Projekt był realizowany we współpracy z Miastem Poznań. OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2019 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)” w 2019 roku. Projekt był realizowany we współpracy z Miastem Poznań.