Taksówka dla seniora

edycja 2020

Celem zadania jest zapewnienie seniorom 70+ bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi, samorządowymi i specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są dla nich istotne sprawy oraz mają swoją siedzibę w granicach administracyjnych Poznania jak również umożliwienie odwiedzin grobów osób bliskich na poznańskich cmentarzach.

Zakres projektu obejmuje ułatwienie ww. osobom bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są istotne sprawy dla seniora oraz mają swoją siedzibę w granicach administracyjnych Poznania. W projekcie zaplanowano również możliwość odwiedzin przez seniorów miejsc pochowku bliskich osób. Seniorka/senior będzie mieć możliwość skorzystania z:

  • bezpłatnej usługi maksymalnie 6 razy w roku i nie więcej niż 1 raz w miesiącu,
  • przewozów przez co najmniej 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 18.00,
  • usługi w systemie przywoławczym w formule „od drzwi do drzwi”.

Realizator projektu w tym osoby/podmioty świadczące usługę transportową nie będą pobierać żadnych opłat od seniorów i/lub od ich opiekunów, Dopuszcza się możliwość organizacji przewozów grupowych. W trakcie realizacji projektu zostanie zapewnionych około 12 tys. przewozów osób spełniających ww. kryteria.

Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Poznań.

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM.