Porządkowanie nagrobków osób bliskich seniorom

edycja 2021

Celem zadania jest zapewnienie seniorom, spełniającym poniższe kryteria możliwości dbania o groby osób bliskich na miejskich cmentarzach w Poznaniu. 

Zadanie adresowane jest do osób, które spełniają niżej wymienione kryteria tj.: mają 80 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują. 

W okresie realizacji zadania przez oferenta senior będzie mieć możliwość skorzystania jeden raz z bezpłatnej usługi uporządkowania grobu/nagrobka. 

Usługa dotyczy wyłącznie jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu i będzie obejmować tylko wskazane przez seniora czynności wymienione poniżej: 

  • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień, 
  • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu, szorowanie szczotką, 
  • zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/ nagrobkiem, 
  • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie seniora, 
  • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka, zgrabienie liści, 
  • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika, 
  • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka, 
  • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa będzie obejmowała zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu, 
  • odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.
Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów