Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

2024

Celem zadania jest zapewnienie 32 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych wsparcia dzięki czemu osoby te mają okazje poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w prawidłowej pielęgnacji osoby niesamodzielnej pozostającej po ich opieką, jak również mogą uzyskać wsparcie fizjoterapeuty w zakresie metod przemieszczania chorych. Opiekunowie faktyczni mogą również skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Wsparcie opiekunów faktycznych świadczone jest na terenie miasta Poznania w miejscu sprawowania opieki przez faktycznego opiekuna osoby niesamodzielnej. Zapewniamy usługi w postaci specjalistycznego poradnictwa w zakresie nauki prawidłowej pielęgnacji, pierwszej pomocy, metod przemieszczania chorych oraz wsparcia psychologicznego. Wsparcie w miejscu zamieszkania przeprowadza pielęgniarka, fizjoterapeuta i ratownik KPP. Psycholog natomiast pomaga w rozwiązywaniu trudności i radzeniu sobie ze stresem dnia codziennego.

Ww. wsparcie przysługuje pełnoletniemu opiekunowi faktycznemu (nieformalnemu), który opiekuje się osobą niesamodzielną, nie jest opiekunem zawodowym i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osoba niesamodzielną. Zasady dotyczące zgłaszania wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych:

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 518 302 015 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 lub mailowo fanari@tlen.pl.

Osoba zgłaszająca może wybrać formę udzielenia wsparcia w warunkach domowych:

  • osoba, która chce zostać objęta wsparciem w warunkach domowych zobowiązania jest do podania aktualnego adresu miejsca zamieszkania
  • w przypadku braku możliwości udzielenia wsparcia organizator zastrzega sobie prawo do odmowy jego udzielenia
Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów