Złota rączka

pilotaż dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia samotnie mieszkającym seniorom, w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych instalacji, sprzętów i urządzeń domowych. Zadanie adresowane jest do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących w Poznaniu. 

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób zamieszkujących samotnie, dysponującymi niskimi dochodami, niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych. Seniorowi przysługuje w 2021 r. 2 zgłoszenia po maksymalnie 4 usługi. 

Zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw może obejmować w szczególności: wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek i inne. 

Drobne naprawy, o których mowa to usługi nie wymagające: 

  • specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień’, 
  • dokonania kolejnych napraw ze względu na bardzo zły stan techniczny innych sprzętów; 
  • dużych nakładów finansowych; 
  • natychmiastowej interwencji. 

Zadanie nie obejmuje napraw, które powinny być wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie innych umów z wspólnotą mieszkaniową lub administracją. Udział seniorów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów